Interim Management

U heeft zo uw eigen overwegingen om een tijdelijke manager of bestuurder aan te trekken: bijvoorbeeld langdurig ziekteverlof van een leidinggevende, een vertrouwensbreuk tussen bestuur en directie, of wanneer specifieke kunde en vaardigheid ontbreekt om een noodzakelijke verandering te genereren en te begeleiden. Of u zoekt iemand met net even wat meer distantie om een reorganisatie uit te voeren.

Ik ben u in dit soort situaties van dienst op het niveau van bestuur en eindverantwoordelijk management. Ik ben sterk in visievorming, in strategische bedrijfsplanning en in het aansturen en motiveren van mensen op elk niveau binnen het bedrijf om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bij opdrachten vanuit de publieke sector of van non-profitorganisaties kijk ik ook altijd naar de maatschappelijke oriëntatie, hetgeen nogal eens resulteert in een verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht (leren) werken.

Interim management is per definitie tijdelijk. Vanaf dag één van uw opdracht intervenieer ik gericht in de relationele werkverhoudingen en werk ik aan vertrouwen. Ik ben kwistig in het delen van mijn kennis, vaardigheden en inzichten, niet in het minst om er zeker van te zijn dat u na mijn vertrek prima zonder mij verder kunt. De duur van de interim-opdrachten varieert doorgaans tussen 6 tot 12 maanden op basis van 3 à 4 dagen per week. Iedere opdracht is echter maatwerk en ook voor u maak ik een passend aanbod.

Indien gewenst opereer ik in nauwe samenwerking met en vanuit één van de gerenommeerde landelijke interim-bureaus. Hierbij kan ik tevens eventueel extra benodigde expertise voor u inschakelen. Vanzelfsprekend kunt u zich rechtstreeks tot mij richten. Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.

 

Voorbeelden van uitgevoerde interim opdrachten:

Interim Directeur bij een Provinciaal Landschap, met als resultaat: strategische beleidsanalyse opgesteld voor nieuwe directievoering; geadviseerd in de functionele relatie bestuur-directie.

Interim Directeur bij een Koepelorganisatie, met als resultaat: meerjarenvisie opgesteld; commitment voor onderlinge verbinding tussen partnerorganisaties gerealiseerd.

Interim Directeur bij een Landelijk opererende ideële organisatie, met als resultaat: financieel-bedrijfskundige analyse uitgevoerd; werkorganisatie ontbonden en faillissement voorkomen; overdracht naar vrijwilligersorganisatie begeleid.

Interim MT-lid bij eenBeleidsdirectie binnen Ministerie, met als resultaat: vertrouwensrelaties in én binnen het MT hersteld.

Interim Afdelingshoofd bij een Uitvoeringsorganisatie van een Provincie met als resultaat: herpositionering van accountmanagement binnen de werkorganisatie doorgevoerd.

Interim Afdelingshoofd bij een landelijk Planbureau, met als resultaat: de politiek-beleidsinhoudelijke aansturing door Ministerie geanalyseerd en geherstructureerd.