Coaching en reflectie

Uw aanleiding om voor werkgerelateerde vragen contact te zoeken met een coach kan heel divers zijn, maar vrijwel altijd draait het in essentie om de vraag hoe u zichzelf verder kunt ontwikkelen in een veranderende omgeving die nieuwe eisen aan u stelt. U wilt bijvoorbeeld uw persoonlijke leiderschapsstijl verder verfijnen en uw mogelijkheden en beperkingen voor meer authenticiteit in uw rol verkennen. Of u bent toe aan het zetten van een volgende stap in uw carrière en u wilt uw repertoire verbreden. Maar ook wanneer u wrijving met anderen ervaart, terwijl u zelf vindt dat het wel lekker gaat, kan er aanleiding zijn om zich met behulp van een coach te beraden op eigen positie en persoonlijke strategie. In al dit soort situaties heeft u als cliënt baat bij een onafhankelijke derde, die als klankbord fungeert voor uw functioneren binnen de professionele context.

Ik stel mij als coach ten doel om uw vraag of probleem samen met u om te vormen tot een nieuw, persoonlijk ontwikkelingsperspectief. Ik ga met u in gesprek, ik vraag u naar concrete werksituaties en vraag door op weerbarstige thema’s.  Zo nodig geef ik u ‘huiswerk’ mee, gerichte oefeningen waarmee u in uw praktijk aan de slag kunt. Uiteindelijk is mijn coaching er op gericht om uw vermogen tot zelfreflectie te vergroten. U bent daardoor in staat om niet alleen beter in te spelen op veranderingen van buiten af, maar ook om zelf effectief veranderingen in eigen houding en gedrag te genereren. Dat komt uw zelfvertrouwen ten goede.

Alleen een reële ontmoeting leert of u zich thuis voelt bij mijn stijl van werken; neem contact met mij op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden doorgaans plaats op een neutrale locatie in de omgeving van Driebergen, bijvoorbeeld bij De Baak; iedere andere locatie in Nederland is uiteraard bespreekbaar. Indien passend nodig ik u uit voor een ‘gesprek gaandeweg’, te voet door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Een coachingstraject telt gemiddeld zes gesprekken van anderhalf à 2 uur, in een periode van drie tot zes maanden. Coaching is echter altijd maatwerk en ook voor u maak ik een passend aanbod.